Πίνακας ΑλλεργιογόνωνCATALOGUE VERSION 02/2020
ΣΙΤΗΡΑ / GLUTEN
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ / SHELLFISH
ΑΥΓΑ / EGG
ΨΑΡΙΑ / FISH
ΑΡΑΧΙΔΕΣ (ΦΥΣΤΙΚΙΑ)* / PEANUTS
ΣΟΓΙΑ / SOYA BEANS
ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ / MILK
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ* / TREE NUTS
ΣΕΛΙΝΟ / CELERY
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ / MUSTARD
ΣΗΣΑΜΙ / SESAME
ΘΕΙΩΔΗ / SULPHITES
ΛΟΥΠΙΝΟ / LUPIN
ΜΑΛΑΚΙΑ / MOLLUSCS
CHICKEN
Chicken on the BoneCOB
Hot Wings
Hot Legs
Fillet Original
Fillet Zinger
Crispy Strips
Nuggets
Pop Corn Chicken
SANDWICHES & BURGERS
Boxmaster original
Boxmaster zinger
Classic Burger original
Classic Burger zinger
Tower Burger original
Tower Burger zinger
Grander original
Grander zinger
Chef Burger
Double Chef Burger
Twister
Twister Caesar’s
Club Sandwich
Mini Burger
i-Twister
SALADS
Caesar’s Salad
Green Salad
SIDE DISHES & ITEMS
Coleslaw
Corn Cob
Mashed Potato with Gravy Sauce
Fries
Potato Wedges
Bun
Hashbrown
Bacon slice
Cheddar Cheese
SAUCES
Mayonnaise
Pepper Mayo
Ketchup
Mustard
BBQ Sauce
Dijon Sauce
Gravy Sauce
DESSERTS
Soft Ice Cream ***
Chocolate Sauce ***
Caramel Sauce ***
Strawberry Puree ***
Oreo Cookie ***
White Biscuit ***

Επεξηγήσεις

  • = Περιέχει την αλλεργιογόνο ουσία / Contains the Allergen.
  • = Μπορεί να περιέχει την αλλεργιογόνο ουσία / May contains the Allergen.
  • * Φυστίκια και ξηροί καρποί δεν χρησιμοποιούνται στα εστιατόρια KFC αλλά σε κάποια από τα εργοστάσια παραγωγής των ά υλών μας. / We don’t use peanuts or nuts in our restaurants but they are used in some of the plants from where we’re buying our raw materials.
  • ** Όλα τα προϊόντα KFC παρασκευάζονται στους ίδιους χώρους χρησιμοποιώντας κοινό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή οποιαδήποτε διασταυρούμενη επιμόλυνση ακόμα και σε προϊόντα που δεν εμφανίζουν αλλεργιογόνους παράγοντες. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν γίνει αφαίρεση συστατικών από τις συνθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στο μενού μας. / You should be aware that all KFC products are prepared in the same premises using common equipment, so any cross-contamination may occur even in products with no allergens. The same issue applies even if you remove an ingredient with allergens from a product included in our menu.
  • *** Για όσα καταστήματα είναι διαθέσιμο /  Where is available.

Όλες οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποτελούν χαρακτηριστικά των προϊόντων που ήταν σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2020. Αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν εξαιτίας αλλαγής προμηθευτών, αντικατάστασης υλικών, αναθεώρησης συνταγών ή ακόμα και από επιμόλυνση κατά την παρασκευή στο εστιατόριο.